Recykling

Zajmujemy się odbiorem zużytego sprzętu komputerowego.

Korzystając z naszej oferty aktywnie przyczyniacie się Państwo do zmniejszenia zanieczyszczenia naszego środowiska. Każdego dnia wyrzucane są w naszym kraju niezliczone ilości zużytego sprzętu.
Działamy zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001r., przejmujemy obowiązki z niej wynikające, bierzemy na siebie odpowiedzialność za odpady. Wszystkich klientów traktujemy indywidualnie.

Nasza oferta obejmuje kompleksowy zakres usług odbioru, transportu i utylizacji wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Odbieramy wszystkie odpady elektroniczne i elektryczne oraz każdą ich ilość.

Naszym klientom oferujemy dogodne warunki odbioru i płatności.

W zakres usług wchodzi:

  • załadunek i transport własnym sprzętem i pracownikami,
  • ważenie,
  • utylizacja lub recykling,
  • zapewnienie bezpieczeństwa danych znajdujących się na nośnikach danych,
  • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (Karta Przekazania Odpadów oraz Protokół Przekazania Odpadów),
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Możliwy jest także odbiór używanego sprzętu elektronicznego nieodpłatnie.

Zasięg działania- Teren całego kraju.

 

Nazwa odpadu:

Odpad nie zawierający kineskopów ani baterii
Odpad zawierający kineskopy oraz baterie
Płyty główne od komputerów
Płyty elektroniczne(z TV, monitorów itp.)

Cena netto za 1 kg:

0.50 zł
1.50 zł
6.00 zł
0.70 zł