Recykling

Zajmujemy się odbiorem zużytego sprzętu komputerowego.

.

Korzystając z naszej oferty aktywnie przyczyniacie się Państwo do zmniejszenia zanieczyszczenia naszego środowiska. Każdego dnia wyrzucane są w naszym kraju niezliczone ilości zużytego sprzętu.
Działamy zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001r., przejmujemy obowiązki z niej wynikające, bierzemy na siebie odpowiedzialność za odpady. Wszystkich klientów traktujemy indywidualnie.

Nasza oferta obejmuje kompleksowy zakres usług odbioru, transportu i utylizacji wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Odbieramy wszystkie odpady elektroniczne i elektryczne oraz każdą ich ilość.

.

Naszym klientom oferujemy dogodne warunki odbioru i płatności.

W zakres usług wchodzi:

* załadunek i transport własnym sprzętem i pracownikami
* ważenie
* utylizacja lub recykling
* zapewnienie bezpieczeństwa danych znajdujących się na nośnikach danych
* sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (Karta Przekazania Odpadów oraz Protokół Przekazania Odpadów)
* sporządzenie dokumentacji fotograficznej
.

Możliwy jest także odbiór używanego sprzętu elektronicznego nieodpłatnie.

Zasięg działania- Teren całego kraju

.

Nazwa odpadu:

Cena netto za 1 kg:

 Odpad nie zawierający kineskopów ani baterii

0.50 zł

 Odpad zawierający kineskopy oraz baterie

1.50 zł

 Płyty główne od komputerów

6.00 zł

 Płyty elektroniczne(z TV, monitorów itp.)

0.70 zł